Flow och Zac fick 2 valpar den12/9-2016

Far Caravan Zac Matt ”Zac”

Mor Chefka’s Ice Virginia ”Flow”